Internkontroll

Vi sørger for internkontroll av det elektriske anlegget i bedriften din.

Hvis du besitter næringseiendom, er du underlagt internkontrollforskriften. Den innebærer at du har et system for dokumentasjon og vedlikehold av eiendommen. Blant annet skal brann og nødlysanlegg kontrolleres årlig. I noen anlegg er det også krav om termografering.

Automasjon og Montasje kan ta oss av hele denne jobben for deg. Vi har komplette løsninger for kontroll og utbedring av avvik. På denne måten kan du være trygg på at internkontrollen blir ivaretatt på en trygg og god måte.