Om oss

Automasjon og Montasje AS en elektrobedrift med sterk kompetanse innenfor både prosjektering, installasjon, automasjon og tavlebygging.

I tillegg er vi en servicebedrift som følger opp faste kunder med service og vedlikehold. Og vi stiller opp når kunden trenger oss – døgnet rundt. Til syvende og sist handler det om høy servicegrad og høy kompetanse, og det i alle ledd innenfor elektro

Totalleverandør
Med en totalleverandør av elektrotjenester, slipper kundene å forholde seg til mange parter på en gang. I Automasjon og Montasjelegger vi vekt  for at alle ansatte har bred alminnelig kompetanse, samtidig som alle har sine spesialfelt. Det betyr at firmaet kan håndtere det meste.

Industri, landbruk og offentlig sektor
Spesielt i industrien har vi kunder som kommer til oss for få et anlegg med en bestemt funksjon, slik at vi blir inkludert i planleggingen og prosjekteringen, i tillegg til at vi tar oss av gjennomføringen. Så vi lager kundetilpassede anlegg. 

Ved siden av industrien, er landbruk og kommunal- og interkommunal sektor viktige kundegrupper for firmaet. Et oppdrag kan variere fra oppsett av en driftsbygging i landbruket, til enklere styrings- eller installasjonsjobber. Selskapet bygger dessuten egne tavler.er varer og tjenester som du forventer å finne hos en profesjonell installasjonsbedrift. Vi ønsker å gi våre kunder det beste når det gjelder sikkerhet og kvalitet på utført arbeid.

Lokal forankring!
Lokal forankring er et viktig moment for oss. De ansatte i Automasjon og Montasje AS er folk som kjenner Mjøs-regionen og de lokale forholdene og behovene. Det er kompetansen vår vi selger, og vi er litt annerledes enn mange andre, i og med at vi dekker et så stort spekter. 

Vi hjelper deg med å gjøre hjemmet eller arbeidsplassen din til et triveligere, tryggere og mer funksjonelt sted å være.