Tryggere matlaging

Tryggere matlaging
Komfyren er en versting når det gjelder fatale boligbranner. Ved å montere en komfyrvakt, kan du forhindre branntilløp på kjøkkenet.

Årlig starter rundt 150 boligbranner på komfyren. Sjelden er det komfyren det er noe feil med. Årsaken er rett og slett at vi glemmer å slå av plata eller at vi sovner fra matlagingen. Statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), viser at 16 prosent av boligbranner med dødsårsak i årene 2008 til 2012 skyldtes tørrkoking eller overoppheting. Statistisk sett, er det eldre mennesker som har størst risiko for å omkomme i komfyrbrann, men komfyrbrannene rammer også svært mange i aldersgruppa 26 til 45 år.

Brannvakt på kjøkkenet

Det finnes imidlertid teknisk utstyr som kan bidra til å forhindre komfyrbranner. En komfyrvakt er en teknisk innretning som registrerer overoppheting av koketoppen, og bryter strømtilførselen til komfyren dersom temperaturen blir for høy. Siden 2011 har det vært et lovfestet krav om at alle nye boliger skal ha fast installerte komfyrvakter. Det er også fullt mulig å ettermontere komfyrvakt i eksisterende boliger. DSB anbefaler alle å installere slikt utstyr.

Ulik kvalitet

Det finnes mange ulike varianter av komfyrvakter. Foreløpig finnes ingen nasjonale eller internasjonale standarder for hvordan den tekniske løsningen skal være. Men det foregår nå et arbeid anført av de nordiske landene, hvor en prøver å få på plass europeiske, ensartede krav til hvordan komfyrvaktene skal fungere. En ønsker også å få på plass retningslinjer for installasjon.

På oppdrag fra DSB, utførte SINTEF NBL i 2011 en rekke tester av et utvalg komfyrvakter. Resultatene var svært varierende. De aller enkleste typene, som bare kutter strømmen hvis komfyren har stått på for lenge, gir falsk trygghet fordi branntilløp kan oppstå ut ifra flere faktorer enn tid. Selv om rapporten ikke gir produkt-anbefalinger, konkluderes det med at sensorene må være avanserte nok til å skille vanlig komfyrbruk fra farlige situasjoner. I tillegg må komfyrvakten kunne fange opp farene før branntilløpet oppstår, slik at strømmen kobles ut før brannen er et faktum.

Vi hjelper deg!

Ingen komfyrvakter kan gi absolutte garantier for komfyrbrann. Men resultatene fra SINTEF-testene viser at alle typer komfyrvakter forhindrer flere branner enn de komfyrene som ikke har slikt utstyr.

Vi kan hjelpe deg med å finne en komfyrvakt av høy kvalitet som passer til din komfyr. Våre montører kan installere utstyret for deg, slik at du er sikker på at det er satt på plass riktig.

Kilder: DSB.no og SINTEF-testen

Kontakt

Adresse:
Ringsakervegen 19, 2380 Brumunddal

Telefon: 479 24 100
Epost: post@aogm.no

Se kart >>