Slutt å fyre for kråka

Slutt å fyre for kråka
Nye varmeovner med elektroniske termostater gir deg behagelig innetemperatur samtidig som strømforbruket holdes nede.

Før har det vært vanskelig å finne en god middelvei mellom iskaldt og sprengvarmt inneklima i vinterhalvåret. De elektromekaniske termostatene som finnes på gamle varmeovner har dårlige reguleringsegenskaper. Dermed er det vanskelig å oppnå ønsket temperatur i rommet. Det gir et ugunstig innemiljø og unødvendig høyt energiforbruk.

Lavere strømregning

Nye, gode panelovner gir jevn romtemperatur. Med elektroniske termostater måles temperaturen nøyaktig. Termostaten sørger for at ovnen gir fra seg akkurat så mye varme som trengs til å oppnå ønsket temperatur i rommet. Dermed utnytter du energien maksimalt, og unngår strømsløsing.

I Norge bruker vi mye strøm til oppvarming. 64 prosent av det private energiforbruket går til å varme opp boligene våre, ifølge Sintef. Ved å senke temperaturen bare én grad, sparer du fem prosent strøm. Gode panelovner med dag- og nattsenkning kan redusere energiforbruket med oppvarming med så mye som 25 prosent. Med dag- og nattsenkning justeres temperaturen automatisk ut i fra døgnrytmen til dere som bor i boligen.

Bedre inneklima

Vi oppholder oss mye innendørs i Norge. Det kan også være en av årsakene til at astma, allergier og luftveisplager er høye er til lands. Feil innetemperatur er en av faktorene som fører til dårlig innemiljø. For høy innetemperatur bidrar til å tørke ut væsken i øynene våre, som igjen gjør oss mer sårbare for svevestøv, avgasninger og annen forurensning i luften, ifølge Astma- og allergiforbundet NAAF.

Helsedirektoratet anbefaler at temperaturen i oppholdsrom bør ligge på 20 grader. I soverom bør den ikke være høyere enn 14-18 grader. Gode termostater gjør det mye enklere å holde en jevn og sunn innetemperatur gjennom hele døgnet.

Ovn eller pumpe?

Varmepumpa er en effektiv varmekilde, men alene gir den ikke tilstrekkelig med varme til hele huset i de kaldeste vintermånedene. Elektriske ovner varmer opp hele boligen og reagerer raskere på temperaturendringer. Hvis sola står mot vinduet, eller stua fylles med folk, vil ovnene justere temperaturen i rommet deretter. Dette er ideelt for strømstyring. Ovnene har dessuten lav investeringskostnad og krever stort sett ingen vedlikehold. For strømeffektiv, økonomisk oppvarming, kan du enten kombinere varmepumpe og elektriske ovner eller satse på elektriske ovner alene. Spør oss om råd for den beste løsningen til din bolig!

Kontakt

Adresse:
Ringsakervegen 19, 2380 Brumunddal

Telefon: 479 24 100
Epost: post@aogm.no

Se kart >>